Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  hi nhớ chứ
  22 Tháng tám 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  em là ai ?
  22 Tháng tám 2020
 3. Thảo Nguyễn ^ ^
  25 Tháng tám 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  rồi giỏi ghê ta ^^
  25 Tháng tám 2020
-->