Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hilu :33
  10 Tháng tám 2020
 2. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  chú đã chuẩn bị j cho năm học lớp 9 được j rùi ???
  10 Tháng tám 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  chú lúc nào cũng đầy đủ, chẳng phải chuẩn bị gì cả :p
  11 Tháng tám 2020
 4. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  woa, cháu bái chú làm sư phụ
  11 Tháng tám 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  chú học cả hè mà, thỉnh thoảng thứ 7 chủ nhật ik chơi cho zui rồi về lại học :p
  11 Tháng tám 2020
 6. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  chăm ghê ha, còn cháu thì học online trên HM
  11 Tháng tám 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  chăm chỉ ghê hả :33
  11 Tháng tám 2020
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cháu chăm á hả, No...no...noooooooooooo
  11 Tháng tám 2020
 9. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cháu lười lém, chỉ cày anh là hết kỳ I, còn hóa thì gần hết kỳ I thu ạ
  11 Tháng tám 2020
 10. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  vậy là ổn roài :33
  11 Tháng tám 2020
 11. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cháu còn toán, lý chưa đụng nên mới lo nè
  11 Tháng tám 2020
 12. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  vậy học ik nha <3 chú đi nấu cơm đây <3 bái bai :33
  11 Tháng tám 2020
 13. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  cháu nấu xong òi
  11 Tháng tám 2020