Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Junery N
  Junery N
  Cứ bình tĩnh mà làm :)))
  9 Tháng tám 2020
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lần thứ 2 vẫn hỏng :v
  9 Tháng tám 2020
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mà chết cha, hết muối rồi phải làm sao đây ! Chưa quay j hết
  9 Tháng tám 2020
 4. Junery N
  Junery N
  Quào, đen vậy?
  9 Tháng tám 2020
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  T nghĩ ra rồi :)
  9 Tháng tám 2020
 6. Junery N
  Junery N
  Thì làm đi :>
  9 Tháng tám 2020
 7. Junery N
  Junery N
  Chúc may mắn : P
  9 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  T lấy muối NaCl để quay còn muối kia thì :D
  9 Tháng tám 2020
 9. Junery N
  Junery N
  Thì sao???
  9 Tháng tám 2020
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chụp lại kết quả chứ sao
  9 Tháng tám 2020
 11. Junery N
  9 Tháng tám 2020
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thực ra hq t nghịch ngu
  Hq thành công rồi rồi t chọc phát tinh thể gãy nát ra lại lại thất bại :v
  9 Tháng tám 2020
-->