Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  8 Tháng tám 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Làm sai rồi
  8 Tháng tám 2020
 3. Chris Master Harry
  8 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Bài 4c kết quả là (2 căn13 +1)/14
  Còn bài 3c sai chỗ nào?
  8 Tháng tám 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Check kết quả hộ em phát câu 3b
  8 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  3b bn ghi đề sai :v
  8 Tháng tám 2020
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  3c chứ nhầm
  8 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Bn đọc cũng phải biết đúng sai chứ, 3c đúng rồi
  8 Tháng tám 2020
 9. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Thầy em bảo sai
  8 Tháng tám 2020
 10. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Chịu thầy bn :v
  8 Tháng tám 2020
 11. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  ko dài dòng, 3c đúng
  Bye
  8 Tháng tám 2020
-->