Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi God of dragon

 1. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Gì thế
  8 Tháng tám 2020
 2. God of dragon
  God of dragon
  Bọn t( t và một số người nữa) đang định đề xuất thành lập 1 clb toán
  8 Tháng tám 2020
 3. God of dragon
  God of dragon
  Cần tìm các nhân tài nên t qua mồi chài ông:)
  8 Tháng tám 2020
 4. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Really ?
  8 Tháng tám 2020
 5. God of dragon
  8 Tháng tám 2020
 6. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  T tài chỗ nào ấy nhỉ :v
  8 Tháng tám 2020
 7. God of dragon
  God of dragon
  Hơn t là được rồi
  8 Tháng tám 2020
 8. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Lúc nào ông định lập
  8 Tháng tám 2020
 9. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Mà lập ở trên 4 rum luôn á
  8 Tháng tám 2020
 10. God of dragon
  God of dragon
  Để coi đã, tụi t còn đang bàn tán
  8 Tháng tám 2020
 11. Lê Duy Vũ
  8 Tháng tám 2020
 12. God of dragon
  God of dragon
  Vô ht đi
  8 Tháng tám 2020
 13. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Uầy NHÓM ĐÓ ÁK
  8 Tháng tám 2020
 14. God of dragon
  God of dragon
  Nói gì đi pạn:)
  8 Tháng tám 2020
 15. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Đang đứng hình :>
  8 Tháng tám 2020
 16. God of dragon
  God of dragon
  Sao đứng hình?:D
  8 Tháng tám 2020
 17. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  T chưa bao giờ tham gia hoạt động j tương tự thế này :L
  8 Tháng tám 2020
 18. God of dragon
  God of dragon
  Haha, vậy tham gia đi
  8 Tháng tám 2020
 19. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  O.........k..........
  8 Tháng tám 2020
 20. Lê Duy Vũ
  8 Tháng tám 2020
 21. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  À t nghại đọc hết 1 đống ht nên ông tóm lược mục tiêu với cách thứ hoạt động hộ t đc ko :D
  8 Tháng tám 2020
 22. God of dragon
  God of dragon
  Hmm, trong hội thoại có mấy bài đăng có tính bao quát đấy, xem đi, giờ t mà đánh lại cũng chết:D
  8 Tháng tám 2020
 23. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  đc rồi t đang xem đây v:
  8 Tháng tám 2020
 24. God of dragon
  God of dragon
  Oke oke:D
  8 Tháng tám 2020
 25. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Đến lúc nào đăng kí chính thức ấy nhỉ?
  8 Tháng tám 2020
 26. God of dragon
  God of dragon
  Chịu, ko biết nữa
  8 Tháng tám 2020
-->