Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lâm tùng apollo

 1. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Chào lại :) Treo máy giờ mới đọc :v
  7 Tháng tám 2020
 2. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Ông thi cử thế nào....?
  7 Tháng tám 2020
 3. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Nói chung là t cx tàm tạm :>
  7 Tháng tám 2020
 4. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Đỗ chuyên hả...?
  7 Tháng tám 2020
 5. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  T không thi chuyên đâu :^ Skill có giới hạn.
  7 Tháng tám 2020
 6. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  M bao điểm....?
  (T thi chuyên nhưng trượt rồi.....)
  7 Tháng tám 2020
 7. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  41,5 :v Văn hơi bết so với dự tính
  7 Tháng tám 2020
 8. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Thôi vậy thì bắt tay nhau rồi...T cũng tầm ấy....
  Nhìn điểm mấy đứa khác mà thấy ngán.. :<
  7 Tháng tám 2020
 9. Lê Duy Vũ
  7 Tháng tám 2020
-->