Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Lời bài hát lè :D:D:D
  7 Tháng tám 2020
 2. Kuroko - chan
  7 Tháng tám 2020
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  .-. bánh gì .-. heroin cũng là 1 loại bánh .-.
  7 Tháng tám 2020
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Bánh bò bánh pía bánh canh bánh bla bla
  7 Tháng tám 2020
-->