Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chào em
  7 Tháng tám 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  cho e lm quen vs ạ :3
  7 Tháng tám 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Oki nè
  7 Tháng tám 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  em là Anh 2k7 ạ :33
  7 Tháng tám 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chị là Mai 2k3
  7 Tháng tám 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  7 Tháng tám 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chị thấy em quen quen
  7 Tháng tám 2020
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  dạ '-'
  quen á
  bây giờ e mới quen chị ạ ._.
  7 Tháng tám 2020
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  @@ nói như không nói
  7 Tháng tám 2020
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ;-; ủa ủa e hình như k hiểu j hớt :<
  7 Tháng tám 2020
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Thui không có gì nè
  7 Tháng tám 2020
 12. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  dạ chị :3
  7 Tháng tám 2020
 13. Kuroko - chan
  7 Tháng tám 2020
 14. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  fb chị là j thế ạ :3
  7 Tháng tám 2020
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Tũn Nguyễn á
  7 Tháng tám 2020
 16. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  đợi e tí :3
  e add chị ><
  7 Tháng tám 2020
 17. Kuroko - chan
  7 Tháng tám 2020
 18. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  rồi đó ạ :33
  7 Tháng tám 2020
 19. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chờ chị
  7 Tháng tám 2020
 20. Hắc Trần Tuyết Nhi
  7 Tháng tám 2020
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Ok òi
  7 Tháng tám 2020
 22. Hắc Trần Tuyết Nhi
  7 Tháng tám 2020
 23. Kuroko - chan
  7 Tháng tám 2020
 24. Hắc Trần Tuyết Nhi
  7 Tháng tám 2020
-->