Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Lâu lắm em mới onl :D Chị thi tốt không?
  6 Tháng tám 2020
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Lâu rồi chị cx chưa gặp em nhỉ :)
  Chị thi....không được tốt lắm :(
  6 Tháng tám 2020
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Sad vậy chị, mà chị thi trường nào ạ ;<
  7 Tháng tám 2020
 4. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Lương Đắc Bằng ...chắc em biết
  7 Tháng tám 2020