Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  6 Tháng tám 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  uầy rep nhanh thía cơ....
  6 Tháng tám 2020
 3. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  tại đang rảnh
  6 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ò, đang làm j á
  6 Tháng tám 2020
 5. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  chơi thôi và rep tin nhắn của bà ó
  6 Tháng tám 2020
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi thấy ít on :<
  6 Tháng tám 2020
 7. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  tại bận nhưng bây giờ on dài luôn
  6 Tháng tám 2020
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  uầy,, cố gắng lên danh hiệu mới luôn
  6 Tháng tám 2020
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thấy bà đang ở giữa ấy
  6 Tháng tám 2020
 10. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  oke nè
  6 Tháng tám 2020
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  6 Tháng tám 2020
 12. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  bà đang làm gì đấy
  6 Tháng tám 2020
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sr nhen, có việc nên off vội T.T
  7 Tháng tám 2020
 14. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  umm,ko sao đâu
  7 Tháng tám 2020
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hỏi này được hem ??
  7 Tháng tám 2020
 16. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  hỏi đi
  7 Tháng tám 2020
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  rảnh hông??
  mình có thể mời bạn làm một member của team SUNSHINE tụi mình ko??
  7 Tháng tám 2020
 18. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  team SUNSHINE là sao
  7 Tháng tám 2020
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  gồm nhiều người tụi mình lập một hội thoại
  7 Tháng tám 2020
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  gọi chung là SUNSHINE...
  7 Tháng tám 2020
 21. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  ò kiểu là 1 cái nhóm đó hả
  7 Tháng tám 2020
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  um đúng òi :<
  7 Tháng tám 2020
 23. Lucy'ARMY
  Lucy'ARMY
  thế cho tham gia với
  7 Tháng tám 2020
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  okie cảm ơn bạn nha :<
  7 Tháng tám 2020
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tưởng ko đồng ý chứ
  7 Tháng tám 2020
-->