Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Mở lại rồi :v
  2 Tháng tám 2020
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thất vọng lắm ỏ? ANH GIAI
  2 Tháng tám 2020
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  :V buần bã kac kiểu
  2 Tháng tám 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ................
  Why? Sao buồn?
  2 Tháng tám 2020
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  :D link ko bị khóa acc
  2 Tháng tám 2020
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  buần .-.
  2 Tháng tám 2020
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :) Yah! Mình là Linh chứ không phải Link
  2 Tháng tám 2020
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ủa xin kiểu gì vậy
  2 Tháng tám 2020
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thì xin qua hội thoại đó
  2 Tháng tám 2020