Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. QuânDao
  1 Tháng tám 2020
 2. QuânDao
  QuânDao
  ?.?
  1 Tháng tám 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  cho em làm quen
  1 Tháng tám 2020
 4. QuânDao
  1 Tháng tám 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng tám 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  có hết òi em 2k8
  1 Tháng tám 2020
 7. QuânDao
  QuânDao
  mà cậu nhiều tuổi ? lớn tuổi hơn tui mà gọi cj thì tui ngại -.-;
  1 Tháng tám 2020
 8. QuânDao
  QuânDao
  à ukm
  1 Tháng tám 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng tám 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  cậu bao nhiêu
  1 Tháng tám 2020
 11. QuânDao
  1 Tháng tám 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng tám 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng tám 2020
 14. Huỳnh Tiến Đại -.-
  1 Tháng tám 2020
 15. QuânDao
  QuânDao
  đr
  1 Tháng tám 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  8 Tháng tám 2020
 17. QuânDao
  QuânDao
  ngủ muộn thế
  9 Tháng tám 2020