Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi God of dragon

 1. View previous comments
 2. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Ông thử dùng y chưa
  6 Tháng tám 2020
 3. God of dragon
  God of dragon
  Hình như là rồi
  6 Tháng tám 2020
 4. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Để t tính thử xem
  6 Tháng tám 2020
 5. God of dragon
  God of dragon
  Ok, hoặc có thể t đã hiểu sai đầu bài
  6 Tháng tám 2020
 6. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  À ra rồi
  6 Tháng tám 2020
 7. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Ông kết hợp cả dữ kiện (d) đi qua điểm M ấy
  6 Tháng tám 2020
 8. God of dragon
  God of dragon
  Là sao nhỉ, hình như (d) đi qua điểm M giúp ta cm được 1 cái gì đó dương
  6 Tháng tám 2020
 9. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  chính là cái delta :vv
  6 Tháng tám 2020
 10. God of dragon
  God of dragon
  delta ô ra bnh?
  6 Tháng tám 2020
 11. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  k^2 - 2k + 6
  6 Tháng tám 2020
 12. God of dragon
  God of dragon
  Ủa 6 ở đâu dzị?
  6 Tháng tám 2020
 13. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  thay tọa độ của M vào (d) được k + b = 3 (b là hệ số thứ hai của (d))
  6 Tháng tám 2020
 14. God of dragon
  God of dragon
  Uh, t làm vậy mà
  6 Tháng tám 2020
 15. God of dragon
  God of dragon
  Sao nữa?
  6 Tháng tám 2020
 16. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Delta là k^2 + 2b phải không
  6 Tháng tám 2020
 17. God of dragon
  God of dragon
  À ok, đã hiểu ý ô
  6 Tháng tám 2020
 18. Lê Duy Vũ
  6 Tháng tám 2020
 19. God of dragon
  God of dragon
  Nhưng mà là k^2+2k-6 chứ nhể
  6 Tháng tám 2020
 20. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Chỗ còn lại chắc ông giải đc
  6 Tháng tám 2020
 21. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  b = 3 - k => 2b = 6 - 2k => ...
  6 Tháng tám 2020
 22. God of dragon
  God of dragon
  Pt: 1/2*x^2-kx+b
  6 Tháng tám 2020
 23. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  1/2 x^2 - kx - b chứ nhỉ
  6 Tháng tám 2020
 24. God of dragon
  God of dragon
  -2b chớ
  6 Tháng tám 2020
 25. God of dragon
  God of dragon
  3=a*1+b<=>3=k+b
  6 Tháng tám 2020
 26. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  (d) y = kx + b ; y = 1/2 x^2 => 1/2 x^2 = kx + b
  6 Tháng tám 2020
 27. God of dragon
  God of dragon
  À ừ nhể, nhìn nhầm cộng thành trừ
  6 Tháng tám 2020
 28. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  T lấy delta xong mới thay M vào
  6 Tháng tám 2020
 29. God of dragon
  6 Tháng tám 2020
 30. Lê Duy Vũ
  6 Tháng tám 2020
 31. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Phần còn lại ông làm đc chứ nhỉ
  6 Tháng tám 2020
 32. God of dragon
  God of dragon
  lấy delta xong mới thay M vào ý là sao?
  6 Tháng tám 2020
 33. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  À, ông đừng quan tâm
  6 Tháng tám 2020
 34. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  trình tự trình bày thôi
  6 Tháng tám 2020
 35. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Nãy t hiểu lầm ý ông
  6 Tháng tám 2020
 36. God of dragon
  6 Tháng tám 2020
 37. Lê Duy Vũ
  6 Tháng tám 2020
 38. God of dragon
  6 Tháng tám 2020
 39. God of dragon
  God of dragon
  Còn câu 3 nữa á, thử rút thế rồi mà ko ra
  6 Tháng tám 2020
 40. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Câu số mấy ấy
  6 Tháng tám 2020
 41. God of dragon
  God of dragon
  3.1 ấy
  6 Tháng tám 2020
 42. Lê Duy Vũ
  6 Tháng tám 2020
 43. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  kết quả là 1/3
  6 Tháng tám 2020
 44. God of dragon
  6 Tháng tám 2020
 45. God of dragon
  God of dragon
  Làm ntn?
  6 Tháng tám 2020
 46. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Ông tách x^6 + y^6 = (x^2+y^2) (x^4 - x^2*y^2 + y^4)
  6 Tháng tám 2020
 47. God of dragon
  God of dragon
  ầu mén
  6 Tháng tám 2020
 48. God of dragon
  God of dragon
  Cứ tiếp đi nhé, đi có việc tí đã
  6 Tháng tám 2020
 49. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Rồi thay y^2 = 2- x^2 như dòng chữ ghi ngay trên bài là ra
  6 Tháng tám 2020
 50. Lê Duy Vũ
  6 Tháng tám 2020
 51. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  F = (2x^4 - 4x^2 + 6) / (6x^4 - 12x^2 + 18) = 1/3
  6 Tháng tám 2020
-->