Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Silvers Rayleigh

 1. hoa du
  hoa du
  Dốt lắm bạn... mình thi trường làng nên đc thôi :((
  30 Tháng bảy 2020
 2. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  oii bạn ơi vậy là ghê lắm ấyyyy
  30 Tháng bảy 2020
 3. hoa du
  hoa du
  :((
  Không đâu
  30 Tháng bảy 2020
 4. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  :< sợ hãi các thứ :<
  30 Tháng bảy 2020
 5. hoa du
  hoa du
  :((
  30 Tháng bảy 2020
-->