Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Lê Sỹ Công
  Lê Sỹ Công
  Chào chị !
  29 Tháng bảy 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Làm quen đi
  2k mấy v
  30 Tháng bảy 2020
 3. Lê Sỹ Công
  31 Tháng bảy 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  31 Tháng bảy 2020
 5. Lê Sỹ Công
  1 Tháng tám 2020
-->