Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Junery N

 1. Junery N
  Junery N
  Chị khỏe không?
  Thi ra sao rồi?
  28 Tháng bảy 2020
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Hi bé jun :D
  29 Tháng bảy 2020
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Chị thi kém lắm .... ko đc như mong muốn :(
  29 Tháng bảy 2020
 4. Junery N
  Junery N
  Ủa sao buồn vậy?
  Nhưng mà phải có môn nào cao cao kéo môn thấp chớ? :')
  29 Tháng bảy 2020
 5. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Nói chung điểm tổng là 33.5
  29 Tháng bảy 2020
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Còn điểm thành phần chị xin phép ko nói vì nó quá thấp :(
  29 Tháng bảy 2020
 7. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Những cái môn tưởng ko thấp lại thấp ko tưởng :(
  29 Tháng bảy 2020
 8. Junery N
  Junery N
  Vậy chắc cũng khá ổn chứ?
  29 Tháng bảy 2020
 9. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  uk...nhưng còn nhiều đứa cao hơn chị nên cx hơi tủi thân :(
  30 Tháng bảy 2020
 10. Junery N
  Junery N
  Ựa, vậy chúc chị may mắn >.<
  30 Tháng bảy 2020
 11. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Ựa .... Bt điểm rồi mà ....chúc may mắn làm j nữa ?! :Vvv
  30 Tháng bảy 2020
 12. Junery N
  Junery N
  ==' Quào, đỗ trường ngon không zợ?
  30 Tháng bảy 2020
 13. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Ngon :)
  15 đi nộp hồ sơ
  30 Tháng bảy 2020
 14. Junery N
  Junery N
  Thế là được rồi :)
  30 Tháng bảy 2020
 15. Cherry_cherry
  30 Tháng bảy 2020