Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Lan Anh

 1. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  khao đê bạn
  28 Tháng bảy 2020
 2. hoa du
  hoa du
  Ok tks Mon
  28 Tháng bảy 2020
 3. hoa du
  hoa du
  Mai lên nhà t nấu linh tinh ăn đuê, cả Oanh Ký nữa...
  28 Tháng bảy 2020
 4. hoa du
  hoa du
  Mà t dốt :((
  28 Tháng bảy 2020
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ok bẹn
  28 Tháng bảy 2020
 6. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thôi, bạn im đi
  28 Tháng bảy 2020
 7. hoa du
  hoa du
  7 giờ nhaaaa
  28 Tháng bảy 2020
 8. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sớm thế má
  28 Tháng bảy 2020
 9. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mai có ai ở nhà k
  28 Tháng bảy 2020
 10. hoa du
  hoa du
  Ko biết...
  chắc cả nhà...
  Mai Oanh ký bảo lên giờ đấy
  28 Tháng bảy 2020
 11. Vũ Lan Anh
  28 Tháng bảy 2020
 12. hoa du
  hoa du
  bai diu me đi làm việc đây...
  28 Tháng bảy 2020
-->