Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Nhô ^^
  Mới thay tên à
  28 Tháng bảy 2020
 2. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  dạ vâng ạ
  28 Tháng bảy 2020
 3. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  tại nghiền Rose quá nên all of Rose
  28 Tháng bảy 2020
 4. Cherry_cherry
  28 Tháng bảy 2020