Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi God of dragon

 1. View previous comments
 2. God of dragon
  God of dragon
  Ô đi trước đi
  26 Tháng bảy 2020
 3. Lê Duy Vũ
  26 Tháng bảy 2020
 4. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Quản trị
  26 Tháng bảy 2020
 5. God of dragon
  God of dragon
  trị liệu
  26 Tháng bảy 2020
 6. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  liệu cách :)
  26 Tháng bảy 2020
 7. God of dragon
  God of dragon
  cách thức
  26 Tháng bảy 2020
 8. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  thức tỉnh
  26 Tháng bảy 2020
 9. God of dragon
  God of dragon
  tỉnh giấc
  26 Tháng bảy 2020
 10. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  giấc mơ
  26 Tháng bảy 2020
 11. God of dragon
  God of dragon
  Mơ mộng
  26 Tháng bảy 2020
 12. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  mộng mị =))
  26 Tháng bảy 2020
 13. God of dragon
  God of dragon
  cho hỏi mộng mị là gì đã?
  26 Tháng bảy 2020
 14. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  tìm trên wikitionary :>
  26 Tháng bảy 2020
 15. God of dragon
  26 Tháng bảy 2020
 16. God of dragon
  God of dragon
  Ai chơi từ điển thế:D
  26 Tháng bảy 2020
 17. God of dragon
  God of dragon
  mị nương
  26 Tháng bảy 2020
 18. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  ông hỏi thì t trả lời vậy thôi
  26 Tháng bảy 2020
 19. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  nương tựa
  26 Tháng bảy 2020
 20. God of dragon
  God of dragon
  v:
  Tiếp đi
  26 Tháng bảy 2020
 21. God of dragon
  God of dragon
  Tựa đầu
  26 Tháng bảy 2020
 22. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  đầu gối
  26 Tháng bảy 2020
 23. God of dragon
  God of dragon
  gối mỏng
  26 Tháng bảy 2020
 24. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  mỏng manh
  26 Tháng bảy 2020
 25. God of dragon
  God of dragon
  manh hóa
  26 Tháng bảy 2020
 26. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  hóa học
  26 Tháng bảy 2020
 27. God of dragon
  God of dragon
  học thuật
  26 Tháng bảy 2020
 28. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  thuật toán
  26 Tháng bảy 2020
 29. God of dragon
  God of dragon
  toán học
  26 Tháng bảy 2020
 30. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  học hành
  26 Tháng bảy 2020
 31. God of dragon
  God of dragon
  hành ta
  26 Tháng bảy 2020
 32. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  ta đây
  26 Tháng bảy 2020
 33. God of dragon
  God of dragon
  đây đó
  26 Tháng bảy 2020
 34. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  đó mà
  26 Tháng bảy 2020
 35. God of dragon
  God of dragon
  mà chẳng
  26 Tháng bảy 2020
 36. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  chẳng thể
  26 Tháng bảy 2020
 37. God of dragon
  God of dragon
  thế bắn
  26 Tháng bảy 2020
 38. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  bắn súng (cuối cùng cx thoát khỏi cái mớ từ này :> )
  26 Tháng bảy 2020
 39. God of dragon
  God of dragon
  súng cối
  26 Tháng bảy 2020
 40. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  cối đá
  26 Tháng bảy 2020
 41. God of dragon
  God of dragon
  đá mài
  26 Tháng bảy 2020
 42. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  mài dũa
  26 Tháng bảy 2020
 43. God of dragon
  God of dragon
  dũa móng
  26 Tháng bảy 2020
 44. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  à nhầm giũa
  26 Tháng bảy 2020
 45. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  móng tay
  26 Tháng bảy 2020
 46. God of dragon
  God of dragon
  tay đấm
  26 Tháng bảy 2020
 47. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  đấm đá
  26 Tháng bảy 2020
 48. God of dragon
  God of dragon
  đá lạnh
  26 Tháng bảy 2020
 49. God of dragon
  God of dragon
  Cứ nốt từ đi, xong hôm sau chơi tiếp nhá, t đi ngủ đây:D
  26 Tháng bảy 2020
 50. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  lạnh cóng
  26 Tháng bảy 2020
 51. Lê Duy Vũ
  26 Tháng bảy 2020
-->