Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmvgamer

 1. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  hello cháu bạn:D
  3 Tháng tám 2020
 2. dmvgamer
  dmvgamer
  =_=
  4 Tháng tám 2020
 3. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  sao thé
  6 Tháng tám 2020
 4. dmvgamer
  dmvgamer
  cháu bạn ???
  nghe cứ kì kì
  6 Tháng tám 2020
 5. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  ừ thì hello bạn bạn :D
  6 Tháng tám 2020
 6. dmvgamer
  dmvgamer
  càng kì
  6 Tháng tám 2020
 7. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  thì hello bạn ¯\_(ツ)_/¯
  6 Tháng tám 2020
 8. dmvgamer
  dmvgamer
  thôi kệ bye
  6 Tháng tám 2020
 9. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  oh no thg bạn cũ bỏ tui à ;-;
  6 Tháng tám 2020
 10. dmvgamer
  dmvgamer
  ???????????
  6 Tháng tám 2020
 11. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  sao lại bye
  6 Tháng tám 2020
 12. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  có fb ko
  6 Tháng tám 2020
 13. dmvgamer
  dmvgamer
  6 Tháng tám 2020
 14. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  nick
  6 Tháng tám 2020
 15. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  nick tui Mink Ace avt cái cúp
  6 Tháng tám 2020
 16. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  cúp lửa
  6 Tháng tám 2020
 17. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  à quên cái cuốc chứ
  6 Tháng tám 2020
 18. dmvgamer
  6 Tháng tám 2020