Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. 02-07-2019.
  02-07-2019.
  Cái vụ CLB Tranh biện sao rồi chị ơi?
  25 Tháng bảy 2020
 2. Junery N
  Junery N
  Chắc người ta sợ chủ nhà nên không ngó .__.
  25 Tháng bảy 2020
 3. 02-07-2019.
  02-07-2019.
  Người đã ngó, cớ sao chủ nhà lại nỡ bơ người thế này?
  25 Tháng bảy 2020
 4. hoa du
  hoa du
  Chết... chủ nhà lỡ đi linh linh... sr người ta nhó
  25 Tháng bảy 2020
 5. hoa du
  hoa du
  Chị cũng đang tính, đang làm bản thảo e hiu hiu... mợt mún chớt
  25 Tháng bảy 2020
 6. 02-07-2019.
  02-07-2019.
  Chị có thiếu người trong BCN không ạ?
  26 Tháng bảy 2020
 7. hoa du
  hoa du
  Có chớ... đặc biệt thiếu người có ý tưởng với nhiêtk tình nựa :3
  26 Tháng bảy 2020
-->