Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Melon637
  Melon637
  Nhô chệ ew
  24 Tháng bảy 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ._.
  Em chuẩn bị lên 6 đúng hơm?
  24 Tháng bảy 2020
 3. Melon637
  Melon637
  Vâng vâng
  24 Tháng bảy 2020
 4. Melon637
  Melon637
  Chị ơi, chị lạc trôi nơi nào dzòi???
  24 Tháng bảy 2020
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  24 Tháng bảy 2020