Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chạch Dũng

 1. Melon637
  Melon637
  Vâng, ăn uống
  22 Tháng bảy 2020
 2. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  uống nước
  22 Tháng bảy 2020
 3. Melon637
  Melon637
  nước lọc
  22 Tháng bảy 2020
 4. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Lọc sọc
  22 Tháng bảy 2020
 5. Melon637
  Melon637
  sọc..sọc..sọc vằn có hong vậy anh
  22 Tháng bảy 2020
 6. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Hong nhá. :D
  22 Tháng bảy 2020
 7. Melon637
  Melon637
  Oaoa, lại thua
  22 Tháng bảy 2020
 8. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Zờ e trớc đi
  22 Tháng bảy 2020
 9. Melon637
  Melon637
  Xuống kia dzồi mừ
  22 Tháng bảy 2020