Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Melon637

 1. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Thấm nhở
  22 Tháng bảy 2020
 2. Melon637
  Melon637
  Em mờ
  22 Tháng bảy 2020
 3. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Em á ? :eek: Bộ e thick lm dog hả ???
  22 Tháng bảy 2020
 4. Melon637
  Melon637
  Không, em nhầm, ai lại thích đi làm dog
  22 Tháng bảy 2020
 5. Chạch Dũng
  Chạch Dũng
  Mà zờ chơi ko
  22 Tháng bảy 2020
 6. Melon637
  Melon637
  Chơi, sợ gì anh, sợ mỗi bà Nga hoi
  22 Tháng bảy 2020
 7. kaede-kun
  kaede-kun
  Gì đây mọi người, sao đi đâu cũng có tui thế hong biết :3
  22 Tháng bảy 2020
 8. Melon637
  Melon637
  Chơi nối từ á chị
  22 Tháng bảy 2020
 9. kaede-kun
  kaede-kun
  Cho chơi với :3
  22 Tháng bảy 2020
 10. Melon637
  Melon637
  Qua wall ông Dũng nha chị
  22 Tháng bảy 2020
 11. kaede-kun
  kaede-kun
  Okie :>
  22 Tháng bảy 2020