Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kaede-kun

 1. Melon637
  Melon637
  Vâng vâng
  22 Tháng bảy 2020
 2. Junery N
  Junery N
  Hạn chế nhắc lại khi đã có người nhắc nha @0974395844
  22 Tháng bảy 2020
 3. kaede-kun
  kaede-kun
  Vâng tại lúc đầu chưa nhìn thấy sư phụ, xin lỗi ạ
  22 Tháng bảy 2020
 4. Melon637
  Melon637
  Dzừa lòng em lắm
  22 Tháng bảy 2020
 5. kaede-kun
  kaede-kun
  Hơ hơ
  22 Tháng bảy 2020
 6. Melon637
  Melon637
  Hơ hơ hơ
  22 Tháng bảy 2020
 7. kaede-kun
  kaede-kun
  Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
  22 Tháng bảy 2020
 8. Melon637
  Melon637
  Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
  22 Tháng bảy 2020
 9. kaede-kun
  kaede-kun
  Hơ × 10000
  22 Tháng bảy 2020
 10. Melon637
  Melon637
  Hơ x vô hạn
  22 Tháng bảy 2020
 11. kaede-kun
  kaede-kun
  Hơ ×N
  22 Tháng bảy 2020
 12. Melon637
  Melon637
  Hơ x 3,14
  22 Tháng bảy 2020
 13. Junery N
  Junery N
  Hơ x Z
  22 Tháng bảy 2020
 14. Junery N
  Junery N
  :vv
  22 Tháng bảy 2020
 15. Melon637
  22 Tháng bảy 2020
 16. kaede-kun
  kaede-kun
  Z là j thế ạ ?
  22 Tháng bảy 2020
 17. Junery N
  Junery N
  Lên mạng search tập hợp Z là gì, lên lớp 7 sẽ học
  22 Tháng bảy 2020
 18. kaede-kun
  kaede-kun
  Biết rồi ạ, con học lớp 7 lun đó ạ
  22 Tháng bảy 2020