Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Cố lên Shin <3
  20 Tháng bảy 2020
 2. hoa du
  hoa du
  Mơn Linh nhiều... <3
  20 Tháng bảy 2020
 3. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đậu chắc, quan trọng thủ khoa 0 thui
  20 Tháng bảy 2020
 4. hoa du
  hoa du
  :(
  chắc không...
  nhưng t sẽ cố hơn điểm m... yên tâm
  20 Tháng bảy 2020
 5. Khải KIllar
  20 Tháng bảy 2020
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  mơ đi con
  20 Tháng bảy 2020
 7. hoa du
  hoa du
  bố ghê quá rồi...
  20 Tháng bảy 2020
 8. Khải KIllar
  Khải KIllar
  :) bạn 0 có door
  20 Tháng bảy 2020
 9. hoa du
  hoa du
  chờ xem t có boom cho nó ra door hay ko
  20 Tháng bảy 2020
 10. Khải KIllar
  Khải KIllar
  bạn là bomb hay boom
  20 Tháng bảy 2020
 11. hoa du
  hoa du
  nghe nhạc nó thế :<
  20 Tháng bảy 2020
-->