Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Ok, Sơn Yên Thành :v
  u có thi Phan ko?
  19 Tháng bảy 2020
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ko nha :v
  19 Tháng bảy 2020
 3. Nguyễn Quế Sơn
  19 Tháng bảy 2020
 4. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  H nhìn lại mới thấy u trùng số báo danh :v 0464
  19 Tháng bảy 2020
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T thấy nên mới lên làm quen đấy :v
  19 Tháng bảy 2020
 6. Nguyễn Quế Sơn
  19 Tháng bảy 2020