Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Roses_are_rosie

 1. Maxboy︵❣
  15 Tháng bảy 2020
 2. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  em chỉ chào hỏi thui, làm j mà hơm hỉu
  15 Tháng bảy 2020
 3. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  hỏi gì
  20 Tháng bảy 2020
 4. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thì lâu ngày ko gặp chào nhau tí hoi mà ( mà mình wen nhau hơm ta???)
  20 Tháng bảy 2020
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thui thì trước lạ, sau wen, hì hì
  20 Tháng bảy 2020
 6. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  hông quen :)))
  21 Tháng bảy 2020
 7. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  thui thì bye vậy
  21 Tháng bảy 2020
 8. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  e làm phiền anh rùi nhỉ
  21 Tháng bảy 2020
 9. Maxboy︵❣
  21 Tháng bảy 2020
 10. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  ko có
  21 Tháng bảy 2020
 11. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  đùa anh thui
  21 Tháng bảy 2020
 12. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  anh là người đằng sau trong ảnh ạ?
  21 Tháng bảy 2020
 13. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  vâng
  21 Tháng bảy 2020
 14. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  do anh chỉnh lại kích cỡ nên hơ méo
  21 Tháng bảy 2020
 15. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  bình thường mà
  21 Tháng bảy 2020
 16. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  hội thoại đi
  21 Tháng bảy 2020
 17. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  em tạo đi
  21 Tháng bảy 2020
 18. Roses_are_rosie
  21 Tháng bảy 2020