Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Ủa tui làm cho vui thôi :v
  14 Tháng bảy 2020
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Để t làm nữa chữ ._.
  14 Tháng bảy 2020
 3. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  M rp bên Sử nhiều quá làm lag diễn đàn rồi :<
  Giờ thi xong m rảnh quá ha
  14 Tháng bảy 2020
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ơ ơ
  Sai quá á
  Bên sử là chị Uyên bảo, t lỡ tay nên bị lố :<
  Mà thứ 7 t mới thi cơ
  14 Tháng bảy 2020
 5. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  =.=
  Chị Uyên chỉ lôi m về box Sử thôi, còn 150 rp thì t lạy.
  14 Tháng bảy 2020
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Có làm thì mới có ăn chứ @@
  Không làm ăn 20đcc , t sợ hic
  14 Tháng bảy 2020
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Mà có 150 cái á, ít zị hỏ, buồn part N
  14 Tháng bảy 2020
 8. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  M toàn rp từ mấy năm trước thì như không =.=
  14 Tháng bảy 2020
 9. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chị Uyên bảo mà, t đâu có muốn đâu
  14 Tháng bảy 2020
 10. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Thôi m đừng có nói điêu =.=
  14 Tháng bảy 2020
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Là ít=_="
  14 Tháng bảy 2020
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Thật mà TvT
  Chị Uyên bảo giải bài tồn và bcvp từ 2017 tới giờ á
  14 Tháng bảy 2020
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Giải bài tồn chơ ai kêu bcvp nhiều thế đâu==
  14 Tháng bảy 2020
 14. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Chị sắp đc nghỉ ốm dài ngày ớ
  14 Tháng bảy 2020
 15. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Có vp thì phải báo chứ :<
  Chị nghỉ Rồi ai coi em
  14 Tháng bảy 2020
 16. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  #Nhi: Vi phạm mấy năm rồi m còn đào lại =.=
  14 Tháng bảy 2020
 17. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Chị theo dõi
  14 Tháng bảy 2020
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  #Sơn : Chị Uyên bảo TvT
  14 Tháng bảy 2020
 19. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  chị bảo giải bài tồn mà:vv
  14 Tháng bảy 2020
 20. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chị bảo bcvp từ đó đến h mà
  14 Tháng bảy 2020
 21. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Bài tồnnnnn
  14 Tháng bảy 2020
 22. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Em phải lục lại tin nhắn để dằn mặt chị mới đc :<
  Khók
  14 Tháng bảy 2020
 23. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Lục gì==
  15 Tháng bảy 2020
-->