Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry_cherry

 1. Cherry_cherry
 2. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Hỏi j bn?
  13 Tháng bảy 2020
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  tại sao MC, MD là tiếp tuyến của đường tròn lại suy ra đc MO là phân giác CMD
  13 Tháng bảy 2020
 4. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Tính chất ở trong sgk
  13 Tháng bảy 2020
 5. Cherry_cherry
  13 Tháng bảy 2020
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  cảm ơn nhiều héng
  13 Tháng bảy 2020
 7. Nguyễn Quế Sơn
  13 Tháng bảy 2020
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ơ...sao mk tìm ko thấy nhỉ?
  bạn nói rõ luôn ra đc ko?
  13 Tháng bảy 2020
 9. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  heyy heyyy
  13 Tháng bảy 2020
 10. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Bn có thể lên google để biết thêm thông tin chi tiết :v
  13 Tháng bảy 2020
 11. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  nói đi bạn :)
  13 Tháng bảy 2020
 12. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ơ....nói luôn đi bạn :<<<<<
  13 Tháng bảy 2020
 13. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:


  + Điểm đó cách đều 2 tiếp điểm.

  + Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

  + Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.
  13 Tháng bảy 2020
 14. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  là ý thứ 2 à?
  13 Tháng bảy 2020
 15. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  oke :333333333
  13 Tháng bảy 2020
 16. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  à cho mk hỏi ngu xiusuuuuuu nữa đc ko tại sao I là điểm chính giữa cung CD lại suy ra đc=> ICDˆ=IDCˆICD^=IDC^
  13 Tháng bảy 2020
 17. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  thông cảm tại mk ngu toán :<<<<<<<<<<
  13 Tháng bảy 2020
 18. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  hề lúuuuuuuuuuuuuuu
  13 Tháng bảy 2020
 19. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  lusuuuuuuuuuuuuuuuuu hề
  13 Tháng bảy 2020
 20. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  lúuuuuuuuuuuuuuuuuu
  13 Tháng bảy 2020
 21. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  ơ...off ròi à?
  13 Tháng bảy 2020
 22. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  I là điểm chính giữa cung CD => IC=ID => tam giác ICD cân => ICD=IDC
  14 Tháng bảy 2020
 23. Cherry_cherry
  14 Tháng bảy 2020