Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Phải nói là chị Uyên bắt cóc chị Nhi về:vv
  13 Tháng bảy 2020
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng không đó? :D
  13 Tháng bảy 2020
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Em đoán xem
  13 Tháng bảy 2020
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em đoán hông có đc =.=
  13 Tháng bảy 2020
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Vậy tin chị đi=))
  13 Tháng bảy 2020
 6. Nguyễn Linh_2006
  13 Tháng bảy 2020
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chị Uyên dụ dỗ á :<
  17 Tháng bảy 2020
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Nói rồi, tin tui đi
  Chị chỉ được khoản dụ người này thôi ớ
  17 Tháng bảy 2020
-->