Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  12 Tháng bảy 2020
 2. Khải KIllar
  12 Tháng bảy 2020
 3. Đỗ Anh Thái
  13 Tháng bảy 2020
 4. Khải KIllar
  13 Tháng bảy 2020
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Học hành thế thì chết nha
  17 Tháng bảy 2020
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  lâu lâu sai tí
  17 Tháng bảy 2020
 7. Đỗ Anh Thái
  17 Tháng bảy 2020
-->