Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Tử Thiên Nhi

 1. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  Chào bạn
  Bạn tên gì???
  10 Tháng bảy 2020
 2. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Mình tên Na , ở Quỳnh bảng
  10 Tháng bảy 2020
 3. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Bạn ở quỳnh hồng hở ?
  10 Tháng bảy 2020
 4. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  Mik ten Quân , quỳnh hồng
  10 Tháng bảy 2020
 5. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Cũng gần nhỡ
  10 Tháng bảy 2020
 6. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Bạn ôn thi sao r ? Tuần sau thi r nhỉ
  10 Tháng bảy 2020
 7. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  Ủa sao bt hay vậy
  10 Tháng bảy 2020
 8. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  Đang ôn mệt hết người đây
  Thws7 chủ nhật tuần sau thi rồi
  Bạn thi vào trường nào
  10 Tháng bảy 2020
 9. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Trời , nãi giờ mk tưởng bạn bt mình ở đâu luôn đó . Mình ở cùng huyện ,cùng tỉnh bạn mà k bt thứ 7 tuần sau thi hả tr
  10 Tháng bảy 2020
 10. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Quỳnh lưu 3
  10 Tháng bảy 2020
 11. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Bạn thi trường nào
  10 Tháng bảy 2020
 12. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007
  Mik QL1 thôi
  10 Tháng bảy 2020
 13. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Năm nay trường tỉ lệ chọi cũng khá cao . Mà trường bạn tổ chức thi thử hông ?
  10 Tháng bảy 2020
 14. Kagamine Len 12272007
  Kagamine Len 12272007

  QL1 năm nay lấy có 24,82 thôi
  10 Tháng bảy 2020
-->