Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. The Joker
  The Joker
  Phải quang mây thì trời mới xanh chứ nhỉ =))
  8 Tháng bảy 2020
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  Lời bài hát cậu ơi :v
  8 Tháng bảy 2020
 3. The Joker
  The Joker
  Sao lời hát gì kì vậy =)) Bài nào thía =))
  8 Tháng bảy 2020
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  Hanoi n u nha
  Câu này kì xong đến câu sau mới hay =))
  8 Tháng bảy 2020
 5. The Joker
  The Joker
  Đâu đâu =))
  8 Tháng bảy 2020
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  Nghe đi á :v
  8 Tháng bảy 2020
 7. The Joker
  The Joker
  Tí nữa tớ nghe =)) Cậu chưa ngủ à =))
  8 Tháng bảy 2020
 8. Hinachigo
  Hinachigo
  Chút nữa mình ngủ
  8 Tháng bảy 2020
 9. The Joker
  The Joker
  Tâm hự hôngg =))
  8 Tháng bảy 2020
 10. Hinachigo
  Hinachigo
  Về chuyện gì á :v
  8 Tháng bảy 2020
 11. The Joker
  The Joker
  Chuyện gì cũng được, cậu thích chuyện gì =))
  8 Tháng bảy 2020
 12. Hinachigo
  Hinachigo
  Mình không thích chuyện gì hết á =))
  8 Tháng bảy 2020
 13. The Joker
  The Joker
  Chịu òi =))
  8 Tháng bảy 2020
-->