Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Linh Hy
  Linh Hy
  j kinh z =))
  5 Tháng bảy 2020
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Nào rảnh cover cho mài hahaha
  5 Tháng bảy 2020
 3. Linh Hy
  Linh Hy
  might
  5 Tháng bảy 2020
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Hong lẽ hát chay? -_-
  5 Tháng bảy 2020
 5. Linh Hy
  Linh Hy
  ừ nhir
  5 Tháng bảy 2020
 6. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  T nghi ngờ lạo bỏ nhầm tốc độ :v Nhanh v chưởng
  5 Tháng bảy 2020
-->