Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Quốc Sang

 1. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  Em nghĩ nó gọi là....nghiệp quật
  30 Tháng sáu 2020
 2. Nguyễn Quốc Sang
  30 Tháng sáu 2020
 3. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  đề kiểu j, nản
  30 Tháng sáu 2020
 4. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  ý là trời ko cho anh như ý á
  30 Tháng sáu 2020
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đi thi của chuyện của sở, mình không thể lường trc đc ANH ạ
  30 Tháng sáu 2020
 6. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  mi đang khịa t hả
  30 Tháng sáu 2020
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Khịa chuyện gì cơ? o_O
  Hả ANH? :p
  30 Tháng sáu 2020
 8. Nguyễn Quốc Sang
  30 Tháng sáu 2020
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chắc vậy
  1 Tháng bảy 2020
-->