Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi God of dragon

 1. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  wellcome to Vietnam :}
  25 Tháng sáu 2020
 2. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  25 Tháng sáu 2020
 3. God of dragon
  God of dragon
  I have been to Vietnam since 15 years ago:D
  25 Tháng sáu 2020
 4. God of dragon
  God of dragon
  Đề văn phê sương sương
  25 Tháng sáu 2020
 5. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  @God of dragon Nhai lại cái meme trên youtube thôi :L
  Phê? Oắt đù diu min ?
  25 Tháng sáu 2020
 6. God of dragon
  25 Tháng sáu 2020
 7. God of dragon
  God of dragon
  Diễn tả sao nhỉ? Hmm, t làm được hết nhưng lại thấy viết chả ra gì.
  25 Tháng sáu 2020
 8. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Văn 90' t còn không đủ thời gian viết hết ý cơ :> Mà đề ô câu 5 đ là j thế
  25 Tháng sáu 2020
 9. God of dragon
  God of dragon
  Ô, chỗ t thi 120p nè
  25 Tháng sáu 2020
 10. God of dragon
  God of dragon
  Ptich 4 khổ 3,4,5,6 bài Đoàn thuyền đánh cá.
  T mới thi thử về chiều nay xong ớ
  25 Tháng sáu 2020
 11. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  *Ghen tị time*
  25 Tháng sáu 2020
 12. God of dragon
  25 Tháng sáu 2020
 13. God of dragon
  God of dragon
  À, ông có mail ko, t cho ô cái này
  25 Tháng sáu 2020
 14. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Gì cơ :v Thi hk 2 mà lại vào bài kì 1 :p
  25 Tháng sáu 2020
 15. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  hatxixutrieu2005@gmail.com
  Mail thằng bạn lập hộ lấy tên random nghe ngáo v~
  Có j vui thế nhỉ
  25 Tháng sáu 2020
 16. God of dragon
  God of dragon
  Đợi xíu
  25 Tháng sáu 2020
 17. God of dragon
  God of dragon
  Ông vào mail đi nhé
  25 Tháng sáu 2020
 18. God of dragon
  God of dragon
  mà ông biết dùng hangouts ko
  25 Tháng sáu 2020
 19. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  t chưa bao giờ dùng cơ :\
  25 Tháng sáu 2020
 20. God of dragon
  God of dragon
  Hmm, cứ vô mail đi
  25 Tháng sáu 2020
 21. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  mail ô là j thế nhỉ
  25 Tháng sáu 2020
 22. God of dragon
  God of dragon
  Ô vô mail ông đi ý, tôi gửi lời mời rồi
  25 Tháng sáu 2020
 23. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Sao t không thấy thông báo nhể
  25 Tháng sáu 2020
 24. God of dragon
  God of dragon
  ở bên tay trái ý
  25 Tháng sáu 2020
 25. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  Vẫn nothing. Có thể là vì t dùng giao diện máy xp cũ
  25 Tháng sáu 2020
 26. God of dragon
  God of dragon
  Nhưng ông học cách dùng hangouts chưa đã
  25 Tháng sáu 2020
 27. Lê Duy Vũ
  Lê Duy Vũ
  A t thấy roài
  25 Tháng sáu 2020
 28. God of dragon
  God of dragon
  Nhấn chấp nhận đi
  25 Tháng sáu 2020
-->