Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Sói Bạc
  Sói Bạc
  ừ hi bn^^
  21 Tháng sáu 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  21 Tháng sáu 2020
 3. Sói Bạc
  Sói Bạc
  ok^^
  21 Tháng sáu 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bạn tên gì ta
  21 Tháng sáu 2020
 5. Sói Bạc
  Sói Bạc
  mk tên Đức^^
  21 Tháng sáu 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  :v
  2k5????
  mình thấy....tên nick bạn giống tên nick bạn mình ^^
  21 Tháng sáu 2020
 7. Sói Bạc
  Sói Bạc
  ừ mk 2k5. Oh trùng hợp ghê ta^^
  21 Tháng sáu 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  trùng hợp hở :v
  21 Tháng sáu 2020
 9. Sói Bạc
  Sói Bạc
  ừm^^
  21 Tháng sáu 2020
 10. Sói Bạc
  Sói Bạc
  còn bn?
  22 Tháng sáu 2020
-->