Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại _ _

 1. Bạch Phụng !
  Bạch Phụng !
  Lm việc j mà đen hết z
  20 Tháng sáu 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại _ _
  Huỳnh Tiến Đại _ _
  Nội dung copy trên website khác
  20 Tháng sáu 2020
 3. Bạch Phụng !
  Bạch Phụng !
  Nhắc mới nhớ: e hok lớp 12 à ? Hay sao mà bít đc sử 12. Quy vào tội copy đó.
  20 Tháng sáu 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại _ _
  Huỳnh Tiến Đại _ _
  em chưa làm sử 12 nha, mấy cái sử hùi nãy á anh nhập cái đề anh vô chỗ tìm kiếm á anh kiếm nó có
  20 Tháng sáu 2020
 5. Bạch Phụng !
  Bạch Phụng !
  Thế ko copy rùi còn gì :D
  20 Tháng sáu 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại _ _
  20 Tháng sáu 2020
 7. Bạch Phụng !
  Bạch Phụng !
  Nói z thui chứ đùng zận a nha
  20 Tháng sáu 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại _ _
  Huỳnh Tiến Đại _ _
  sắp trùm mất
  20 Tháng sáu 2020
 9. Bạch Phụng !
  Bạch Phụng !
  41 điểm rồi, 10 điểm nữa là toang
  21 Tháng sáu 2020
-->