Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Quốc Sang

 1. nguyenvandung7579@gmail.com
  19 Tháng sáu 2020
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  19 Tháng sáu 2020
 3. Nguyễn Quốc Sang
  19 Tháng sáu 2020
 4. Nguyễn Quốc Sang
  Nguyễn Quốc Sang
  xin lỗi xin lỗi mà, tại do tối nay lười chs nên chưa eff
  19 Tháng sáu 2020
 5. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  ko quan tâm ok
  19 Tháng sáu 2020
 6. Nguyễn Quốc Sang
  19 Tháng sáu 2020
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  mà anh làm sao thế
  sinh năm nhiêu nhỉ ?
  cứ xưng em thế
  19 Tháng sáu 2020
 8. Nguyễn Quốc Sang
  19 Tháng sáu 2020
 9. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  thôi anh đi chơi đi'em đi cơi đây
  19 Tháng sáu 2020
 10. Nguyễn Quốc Sang
  19 Tháng sáu 2020