Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi huyhiệu2k5

 1. shorlochomevn@gmail.com
  18 Tháng sáu 2020
 2. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  lâu ko gặp quá nhỉ
  18 Tháng sáu 2020
 3. shorlochomevn@gmail.com
  18 Tháng sáu 2020
 4. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  chỗ ông thi cuối kì chưa??
  18 Tháng sáu 2020
 5. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  mới thi thử
  18 Tháng sáu 2020
 6. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  uk.... nhanh nhờ... sắp thi c3 rồi... ông ôn nhiều chưa...
  18 Tháng sáu 2020
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  sắp thi thử lần 2
  18 Tháng sáu 2020
 8. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  15 , 16 thangs7 mới thi c3
  18 Tháng sáu 2020
 9. shorlochomevn@gmail.com
  18 Tháng sáu 2020
 10. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  sắp rồi :> chỗ ông thi trước chỗ tôi :>
  18 Tháng sáu 2020
 11. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vây ông bn
  18 Tháng sáu 2020
 12. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  tôi 18,19,20
  18 Tháng sáu 2020
 13. huyhiệu2k5
  18 Tháng sáu 2020
 14. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  nhưng nhỉ :> ông thi chuyên ko?
  18 Tháng sáu 2020
 15. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ko học ngu sao thiddc
  18 Tháng sáu 2020
 16. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  toán 7 văn 5 anh 6.25 thi vừa rồi
  18 Tháng sáu 2020
 17. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :< uk thôi bye ông... :> chỗ tôi đang thi cuối kì :> off ôn đây :>
  18 Tháng sáu 2020
 18. huyhiệu2k5
  18 Tháng sáu 2020