Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry0224

 1. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  oa, thật vui, nhưng mà bạn cũng là once sao?
  18 Tháng sáu 2020
 2. Cherry0224
  Cherry0224
  Đúng vậy! Mình cũng là ONCE luôn nè!
  18 Tháng sáu 2020
 3. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  oh, vậy bạn bias ai?
  18 Tháng sáu 2020
 4. Cherry0224
  Cherry0224
  Nayeon và Jeongyeon...
  18 Tháng sáu 2020