Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ai biết em
  28 Tháng bảy 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  dạ
  28 Tháng bảy 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  mà có kq thi cấp 3 chưa a
  28 Tháng bảy 2020
 4. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  rồi em
  28 Tháng bảy 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  a có thi chuyên k ạ
  28 Tháng bảy 2020
 6. Khánh Ngô Nam
  28 Tháng bảy 2020
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  có đậu k ạ
  28 Tháng bảy 2020
 8. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  có nha em
  28 Tháng bảy 2020
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  O_O chúc mừng anh
  28 Tháng bảy 2020