Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  học thuật chứ m
  16 Tháng sáu 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  tự vựng thoi mà
  trong khi đó học thuật lại là giá trị, thành quả trong nghiên cứu :v
  16 Tháng sáu 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  tưc slaf m đăng để mn tham khảo hay m hỏi
  16 Tháng sáu 2020
 4. Bella Dodo
  Bella Dodo
  @Trần Hoàng Hạ Đan Chào em, chị rất vui khi thấy em muốn đăng chủ đề ôn tập từ vựng môn Tiếng Anh. Chị được biết từ chị TMod @Kỳ Thư rằng box Tài Liệu Học Thuật dành cho Cố Vấn. Do vậy, theo chị, em nên đăng chủ đề ôn tập từ vựng tại box nhỏ Hỏi Bài.
  Bella
  19 Tháng sáu 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  em cảm ơn chị
  19 Tháng sáu 2020