Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Phương Hồng Trà

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  em k can tâm :)
  16 Tháng sáu 2020
 2. Lê Phương Hồng Trà
  16 Tháng sáu 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  16 Tháng sáu 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  cục cưng suy nghĩ kĩ chưa
  nát thông báo á
  16 Tháng sáu 2020