Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyenvandung7579@gmail.com

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  12 Tháng sáu 2020
 2. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  chán quá
  12 Tháng sáu 2020
 3. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  câu 4 của bà trùng vs đề kt 45p của t
  12 Tháng sáu 2020
 4. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  thế à
  sinh bà có bano nhiêu câu hỏi ôn tập để thi
  12 Tháng sáu 2020
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  ko có câu nào
  12 Tháng sáu 2020
 6. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  ko có đề cương tự học
  12 Tháng sáu 2020
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  kinh
  tui có 10 câu
  12 Tháng sáu 2020
 8. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  tui học hết mới khổ đây
  12 Tháng sáu 2020
 9. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  trường bà có thi theo số báo danh kko
  13 Tháng sáu 2020
 10. Thảo Nguyễn ^ ^
  13 Tháng sáu 2020
 11. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  trường tui ko
  thi tại lớp lun
  13 Tháng sáu 2020
 12. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  trường t môn phụ cả khối thi chung nhưng ngồi theo lớp
  còn môn chính thì SBD
  13 Tháng sáu 2020
 13. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  tui cả 2 đều thi tại lớp
  13 Tháng sáu 2020
 14. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  bá cháy luôn
  13 Tháng sáu 2020
 15. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  sướng thế
  13 Tháng sáu 2020
 16. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  thế mới nói
  t2 bà thi môn j
  13 Tháng sáu 2020
 17. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  t ko thi
  t bắt đầu thi từ thứ3
  13 Tháng sáu 2020
 18. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  ồ thi môn j trc
  13 Tháng sáu 2020
 19. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  sinh sử địa toàn môn đề dài
  13 Tháng sáu 2020
 20. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  đúng đấy
  bon tui thi 2 đè cơ
  14 Tháng sáu 2020
 21. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  trg t xác suất 2 ng chung 1 phòng thi trùng đề nhau là 0,1%
  14 Tháng sáu 2020
 22. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  kinh thật
  h 1 phòng thi có 3-4 giám thị đó
  14 Tháng sáu 2020
 23. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  còn giám thị hành lang nx các cô lượn vòng vòng phát sợ
  14 Tháng sáu 2020
 24. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  khiếp luôn đó
  14 Tháng sáu 2020
 25. Thảo Nguyễn ^ ^
  14 Tháng sáu 2020
 26. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  mà bà onl trưa à
  14 Tháng sáu 2020
 27. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  ngồi tí thôi
  ht nốt đề cương để chiều học thuộc
  14 Tháng sáu 2020
 28. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  t cx thế nek
  14 Tháng sáu 2020
 29. nguyenvandung7579@gmail.com
  14 Tháng sáu 2020
 30. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  mà cx vừa học vừa chơi đấy chứ
  14 Tháng sáu 2020
 31. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  ko chú tâm học dc đâu
  14 Tháng sáu 2020
 32. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  t cx thế
  14 Tháng sáu 2020
 33. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  chia tg ra là đc
  14 Tháng sáu 2020
 34. Thảo Nguyễn ^ ^
  14 Tháng sáu 2020
-->