Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Minh tưởng ghi nguồn là được?
  12 Tháng sáu 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ko nha box văn ko cho sao chép
  12 Tháng sáu 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Vậy xóa được không bạn:v?
  12 Tháng sáu 2020
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  báo cáo tự xoá
  12 Tháng sáu 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  sẽ ko bị nhắc nhở
  12 Tháng sáu 2020
 6. Gâu Đần
  Gâu Đần
  xóa kiểu gì zậy?
  12 Tháng sáu 2020
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ấn vào báo cáo để BQT tự xử lý
  12 Tháng sáu 2020
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  bạn sẽ ko bị phạt cảnh cáo đâu
  12 Tháng sáu 2020
-->