Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmvgamer

 1. LamTran123
  LamTran123
  các kiến thức tiểu học
  9 Tháng sáu 2020
 2. dmvgamer
  dmvgamer
  :V
  đăng làm chi vậy
  9 Tháng sáu 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  để mọi người hiểu anh ưi
  11 Tháng sáu 2020
 4. dmvgamer
  dmvgamer
  ukm
  ohh!
  11 Tháng sáu 2020