Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lục Vân Tiên

 1. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ôi chết rùi ~ trượt...
  8 Tháng sáu 2020
 2. Lemon candy
  Lemon candy
  đỗ Tân Lập mà
  8 Tháng sáu 2020
 3. ~ Hồng Vân ~
  9 Tháng sáu 2020
 4. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  9 Tháng sáu 2020
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  9 Tháng sáu 2020
 6. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Đang tưởng tượng cảnh m chăn trâu, chắc bớt trắng nhỉ?
  9 Tháng sáu 2020
 7. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  *mặc áo chống nắng chăn trâu :) :D
  9 Tháng sáu 2020
 8. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  t chờ ngày đó :3
  9 Tháng sáu 2020
 9. Lục Vân Tiên
  9 Tháng sáu 2020
 10. _Nhược Hy Ái Linh_
  9 Tháng sáu 2020
-->