Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  xin lỗi m nha, hồi nãy chép lại bài văn của chị trần tuyết khả nên quên m mất
  8 Tháng sáu 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  h gảnh chưa
  8 Tháng sáu 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  gảnh gòi
  8 Tháng sáu 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng sáu 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  zo trc ik
  8 Tháng sáu 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng sáu 2020
 7. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  khỏi zo
  8 Tháng sáu 2020
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  8 Tháng sáu 2020
-->